اول موضع را مشخص کن

این روزا احساس می شه اولین احتیاج مردم در مورد نامزدهای انتخاباتی درک صحیح موضع سیاسی و فکری اوناست.

تو چند روزآینده در تلاشم تا مواضع فکری و سیاسی مهمترین کاندیداهای حوزه شهرستان اردکان را برایتان بنویسم.

البته من هنوز ۵۰۰ کیلومتری با اردکان فاصله دارم.

انشاء الله چند روز دیگه

یا علی

/ 0 نظر / 4 بازدید